Ik zoek hulp

Je kunt op iedere leeftijd in het leven te maken krijgen met psychische klachten. Je ervaart minder plezier in het leven, meer druk, je voelt je somber, verward, angstig, boos of gespannen. Dan kun je wel wat hulp gebruiken bij bijvoorbeeld:

 • ik voel voel me angstig of somber
 • ik voel me dikwijls boos of agressief
 • ik schaam me dikwijls voor anderen
 • ik vind het moeilijk om keuzes maken
 • ik heb het gevoel niet sterk genoeg in het leven te staan
 • ik loop vast in steeds dezelfde patronen met anderen
 • ik loop vast in mijn eigen gedrag en ik vraag me af waarom ik doe zoals ik doe. Ik merk dat ik me soms te veel aanpas en het moeilijk vind om bij mezelf te blijven. Ik merk ook dat ik soms boos word op anderen of dat anderen boos op mij worden, maar ik begrijp niet goed waarom dat gebeurt.
 • ik voel me “op” en moe
 • ik voel me eenzaam en/of ik voel me eenzaam als ik met anderen ben
 • ik voel me anders
 • ik heb nare dingen meegemaakt in mijn leven of tijdens mijn opvoeding, en dit heeft invloed op hoe ik me nu voel, zowel geestelijk als lichamelijk, en op mijn gedrag.

Het is oké om hulp te vragen als je je zo voelt. Er zijn mensen die kunnen helpen en ondersteunen bij jouw welzijn en persoonlijke groei.

Al vertellend op verhaal komen…

Praten is heel belangrijk in psychotherapie. Je deelt als het ware wat er in je leeft en begint jezelf beter te begrijpen: hoe je denkt, hoe je je voelt, hoe je je gedraagt. Het is fijn als je hier meer grip op krijgt, ook als het om je emoties gaat. Door te vertellen, kom je tot een verhaal. Je gaat inzien wat er in elk moment bij jou en anderen gebeurt. Hierdoor krijg je een beter beeld van jezelf, je familie, vrienden en werk. Het helpt je om terug te kijken, te reflecteren, afstand te nemen en nieuwe inzichten te krijgen. Deze nieuwe inzichten maken het mogelijk om anders te gaan doen. Je kunt meer gaan handelen op een manier die beter bij jou past en bij wie je bent.
Psychotherapie helpt je dus om jezelf beter te begrijpen. Dingen die je misschien diep had weggestopt omdat ze te naar of pijnlijk waren, kun je met deskundige hulp gaan begrijpen. Zo kun je helderheid krijgen over wat vaag leek. Door te vertellen en te onderzoeken, kom je tot een verhaal dat jou helpt groeien en veranderen.

Hoe werkt het?

Het eerste gesprek: de intake

Het eerste gesprek is de intake. Je hebt besloten om een afspraak te maken, wat een belangrijke stap is. In het intakegesprek gaan we samen kijken wat er aan de hand is en hoe we het gaan aanpakken.

Verwijzing of geen verwijzing

Of je een verwijzing hebt of niet van de huisarts, maakt voor het eerste gesprek niet uit. Je kunt gewoon komen en dan zullen we in dat gesprek samen bekijken welke stappen we kunnen nemen.

Frequentie en duur

Hoe vaak we afspreken hangt af van hoe dringend jouw vraag is. Meestal zien we elkaar eens per week. We zullen samen bespreken wat het beste is voor jou. Het belangrijkste is dat je goede zorg krijgt en dat je je serieus genomen voelt, omdat het gaat om jouw welzijn.
Elk gesprek duurt een uur. Aan het einde van het gesprek maken we een nieuwe afspraak voor een volgende keer.

Hoe verloopt een gesprek?

Je praat over wat er in je leven gebeurt en waar je over wilt praten. Ik als therapeut luister goed en stel vragen om je beter te begrijpen. Samen onderzoeken we jouw gedachten, gevoelens en gedragingen. Het gesprek is een veilige plek waar je vrijuit kunt praten en serieus wordt genomen. Een therapeut oordeelt niet en helpt je om nieuwe inzichten te krijgen en manieren te vinden om met moeilijke situaties om te gaan. Het doel van de gesprekken is om jou te helpen je beter te voelen en je leven te verbeteren.

Wanneer kan ik je niet helpen?

Ik kan je niet helpen als je meer hulp nodig hebt dan een uur per week of als je zorg van meerdere hulpverleners uit een team nodig hebt. In dat geval kan het beter zijn om doorverwezen te worden naar andere specialisten of instanties die meer geschikt zijn om je te ondersteunen. Het is vergelijkbaar met een huisarts die soms doorverwijst naar een specialist in het ziekenhuis voor meer gespecialiseerde zorg.

Kosten en verzekering

In de praktijk van Peter Bleumer wordt er zonder contracten met zorgverzekeraars gewerkt. Dit betekent dat de invloed van zorgverzekeraars op de behandeling minder is. Sommige verzekeraars vergoeden nog wel geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van jouw polis.
De kosten worden bepaald aan de hand van het wettelijke tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoeveel je vergoed krijgt, hangt dus af van je verzekeringspolis. Bij een restitutiepolis krijg je meestal 100% van het NZa-tarief terugbetaald, maar bij een naturapolis of combinatiepolis ligt het percentage dat je vergoed krijgt lager.
Je kunt bij jouw zorgverzekeraar navragen welk percentage van de behandeling vergoed wordt. Het deel dat niet vergoed wordt, moet je zelf betalen. De kosten worden rechtstreeks aan jou gefactureerd (maandelijks of eens per 3 maanden). Je kunt de factuur bij de zorgverzekeraar indienen, en zij betalen dan het gefactureerde bedrag of een deel daarvan aan jou uit. Daarna kun je de factuur aan de therapeut voldoen.
De tarieven van Peter Bleumer’s psychotherapiepraktijk zijn vastgesteld volgens het standaard NZa-tarief. In 2023 is dit tarief €176,30 voor een behandelcontact van 60 minuten, €147,95 voor een behandelcontact van 45 minuten en €199,34 voor een intakegesprek van 60 minuten.

Over Peter Bleumer

Peter kijkt op een andere manier naar psychotherapie. Hij vindt dat er vaak geheimzinnig over wordt gedaan en dat het te weinig toegankelijk is. Zijn missie is om mensen, zowel jong als ouder, grip te laten krijgen op hun eigen gedachten en gevoelens, en die van anderen. Hij wil dat mensen zich vrij kunnen uiten en zich niet ‘op slot’ voelen, zodat ze zichzelf kunnen zijn in hun sociale contacten. Met zijn methode van werken en persoonlijkheid maakt Peter therapie toegankelijk en geeft hij mensen de vrijheid terug die ze misschien ergens in het leven zijn kwijtgeraakt.
Psychotherapie is bedoeld voor mensen die zichzelf beter willen begrijpen, inzicht willen krijgen in de oorsprong van hun problemen en nare ervaringen willen verwerken. Peter gelooft dat we worden gevormd door eerdere ervaringen met anderen in het verleden en dat deze ervaringen vaak onbewust invloed hebben op ons huidige leven.

Peter (geboren in 1955) is een gz-psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij heeft in 1985 zijn studie afgerond in twee richtingen: Organisatieontwikkeling & Teambegeleiding en Individuele hulpverlening. Gedurende zijn carrière heeft hij deze studierichtingen sterk met elkaar verbonden. Hij begon als behandelaar in de langdurige zorg, maar hij was bezorgd over de beperkte effectiviteit van de psychische zorg die toen werd geboden. Hij wilde mensen helpen om een vrijer leven te leiden en besloot zich verder te specialiseren in MBT: Mentalization-Based Treatment. Dit betekent dat je leert om gedrag van jezelf en anderen te begrijpen vanuit gedachten en gevoelens, waardoor de wereld minder onvoorspelbaar en onveilig lijkt.

Om de berg te kunnen zien,

moet je afstand nemen

Locatie

Eikenburg 21
5521 HZ Eersel