Supervisie

Supervisie is een individueel of groepsgericht leertraject waarbij volgens een bepaalde methode ingegaan wordt op de leervragen die iemand heeft om beter te kunnen functioneren. De kern van supervisie is het leren van ervaringen door middel van reflectie. Supervisie over mentaliseren volgens MBT, gaat dieper op zoek om denken, voelen en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen als professional.

Leerprogramma’s

Bekijk alle leerprogramma’s van GO Consult

Leergang ‘Werkend onder de oppervlakte…’

Verken reactiepatronen van individuen en de impact op samenwerken en veranderingen.

ART Aggression Replacement Training

Deelnemers leren op een andere, constructieve manier omgaan met agressief gedrag.

MBT, Mentalization-Based Treatment

Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit diverse kanten.

Supervisie

Individueel of groepsgericht leertraject om beter te kunnen functioneren.