Hoe werkt het?

Al vertellend op verhaal komen…

Praten is heel belangrijk in psychotherapie, zo heet deze vorm van hulpverlening. Je deelt als het ware wat er in je leeft en begint jezelf beter te begrijpen: hoe je denkt, hoe je je voelt, hoe je je gedraagt. Het is fijn als je hier meer grip op krijgt, ook als het om je emoties gaat. Door te vertellen, kom je tot een verhaal. Je gaat inzien wat er in elk moment bij jou en anderen gebeurt. Hierdoor krijg je een beter beeld van jezelf, je familie, vrienden en werk. Het helpt je om terug te kijken, te reflecteren, afstand te nemen en nieuwe inzichten te krijgen. Deze nieuwe inzichten maken het mogelijk om anders te gaan handelen. Je kunt meer gaan handelen op een manier die beter bij jou past en bij wie je bent.

Psychotherapie helpt je dus om jezelf beter te begrijpen. Dingen die je misschien diep had weggestopt omdat ze te naar of pijnlijk waren, kun je met deskundige hulp gaan begrijpen. Zo kun je helderheid krijgen over wat vaag leek. Door te vertellen en te onderzoeken, kom je tot een verhaal dat jou helpt groeien en veranderen.

Het eerste gesprek: de intake

Het eerste gesprek is de intake. Je hebt besloten om een afspraak te maken, wat een belangrijke stap is. Tijdens het intakegesprek gaan we samen kijken wat er aan de hand is en hoe we het gaan aanpakken.

Verwijzing of geen verwijzing

Of je nu wel of geen verwijzing hebt van de huisarts, maakt voor het eerste gesprek niet uit. Je kunt gewoon komen, en dan zullen we samen bekijken welke stappen we kunnen nemen tijdens dat gesprek.

Frequentie en duur

Hoe vaak we afspreken hangt af van de urgentie van jouw vraag. Meestal zien we elkaar eens per week, maar we zullen samen bespreken wat het beste is voor jou. Het belangrijkste is dat je goede zorg krijgt en dat je je serieus genomen voelt, omdat het gaat om jouw welzijn. Elk gesprek duurt een uur. Aan het einde van het gesprek maken we een nieuwe afspraak voor de volgende keer.

Hoe verloopt een gesprek?

Je praat over wat er in je leven gebeurt en waar je over wilt praten. Ik als therapeut luister goed en stel vragen om je beter te begrijpen. Samen onderzoeken we jouw gedachten, gevoelens en gedragingen. Het gesprek is een veilige plek waar je vrijuit kunt praten en serieus wordt genomen. Een therapeut oordeelt niet en helpt je om nieuwe inzichten te krijgen en manieren te vinden om met moeilijke situaties om te gaan. Het doel van de gesprekken is om jou te helpen je beter te voelen en je leven te verbeteren.

Wanneer kan ik je niet helpen?

Ik kan je niet helpen als je meer hulp nodig hebt dan een uur per week of als je zorg nodig hebt van meerdere hulpverleners uit een team. In dat geval kan het beter zijn om doorverwezen te worden naar andere specialisten of instanties die meer geschikt zijn om je te ondersteunen. Dit is vergelijkbaar met een huisarts die soms doorverwijst naar een specialist in het ziekenhuis voor meer gespecialiseerde zorg.