MBT, Mentalization-Based Treatment

MBT-Expertise is een door het AFNCCF (Anna Freud National Centre for Children and Families) erkend kenniscentrum en trainingsinstituut onder leiding van Dr. Dawn Bales en Drs. Peter Bleumer. Peter is (mede) oprichter van de stichting MBT-Expertise Nederland, partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centrum (AFC).

MBT-Expertise biedt (AFC-erkende) een MBT opleiding en diverse MBT trainingen aan, maar ook consultatie/ondersteuning bij het onderzoeken en de implementatie van verschillende toepassingen van MBT en mentaliseren in de samenleving. Zij zijn partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centre (AFC).

Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens, verlangens of intenties (mentale toestanden). Bij effectief mentaliseren kunnen we begrijpen wat er in onze mind omgaat, maar ook in die van een ander. Verschillende perspectieven naast elkaar kunnen zetten, helpt bij succesvolle interacties en relaties.

Bij veel psychische stoornissen zien we dat het mentaliserend vermogen verstoord is. Dit kan leiden tot problemen in het reguleren van emoties, impulscontrole problemen, identiteitsproblemen en problemen in relaties.

Leerprogramma’s

Bekijk alle leerprogramma’s van GO Consult

Leergang ‘Werkend onder de oppervlakte…’

Verken reactiepatronen van individuen en de impact op samenwerken en veranderingen.

ART Aggression Replacement Training

Deelnemers leren op een andere, constructieve manier omgaan met agressief gedrag.

MBT, Mentalization-Based Treatment

Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit diverse kanten.

Supervisie

Individueel of groepsgericht leertraject om beter te kunnen functioneren.