Voor leidinggevenden

Als je in staat bent om te sturen op mentale processen, gaat het niet zozeer om het sturen op gedrag, maar vooral om het begrijpen van de drijfveren achter dat gedrag. Dit omvat bijvoorbeeld de intenties, motivaties, verlangens en emoties van een persoon, eerder dan enkel hun handelingen.

Leiders reageren vaak op gedrag in plaats van op de onderliggende drijfveren. Het is essentieel om meer aandacht te besteden aan de ‘onderstroom’. Mentaliserend leiderschap begint met zelfreflectie, waarbij de leidinggevende nadenkt over zijn eigen standpunten, gevoelens en intenties. Vervolgens probeert hij zich in te leven in de gedachten en emoties van anderen.

“Onderzoek en stuur veel meer op wat iemand drijft,
dan alleen op gedrag”

Mentaliseren is niet beperkt tot mentale processen, maar omvat zowel denken als voelen. Het omvat begrip van zowel eigen als andermans gedachten, gevoelens, intenties en motivaties, en werkt in twee richtingen. Onbegrip leidt tot aannames en vooroordelen, belemmert echt contact met anderen en zelfinzicht. Het gaat niet alleen om rationeel begrip, maar ook om emotionele aspecten en hun invloed op gedrag, waardoor integratie van cognitieve en emotionele aspecten cruciaal is voor het begrijpen van zichzelf en anderen.

Het niet begrijpen van innerlijke processen
bij anderen en bij jezelf
leidt tot aannames, vooroordelen etc.
waardoor je niet meer in staat bent
met de ander echt in contact te zijn,
maar ook niet met jezelf

Het gaat niet alleen om het begrijpen van de rationele aspecten van gedachten en gevoelens, maar ook om het begrijpen van de emotionele aspecten en hun invloed op menselijk gedrag. Het draait om het integreren van zowel cognitieve als emotionele aspecten bij het begrijpen van zichzelf en anderen.

Het begrijpen van jezelf
Het begrijpen van de ander
Het begrijpen hoe je wederzijds elkaar beïnvloedt