Wat doet Go Consult

Go Consult ondersteunt organisaties binnen diverse sectoren, waaronder de GGZ, zakelijke dienstverlening, onderwijs en overheid. Ze begeleidt medewerkers in deze organisaties bij veranderingsprocessen, teamwerk en leiderschapsontwikkeling. Bovendien deelt ze haar expertise door middel van educatieve programma’s.

Organisatieadvies en begeleiding

Go Consult begeleidt directieleden en managementteams bij hun streven naar verdere professionalisering en ontwikkeling van de organisatie. Vaak ontstaat deze behoefte vanuit de wens om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van klantgerichtheid, samenwerking tussen medewerkers of op stapel staande veranderingen.

De ondersteuning omvat het implementeren van resultaatgerichte teams binnen organisaties. Go Consult adviseert en begeleidt leidinggevenden en teams bij het eigen maken van nieuwe werkmethoden en het bevorderen van een samenwerkingscultuur.
Mentaliseren is daar een belangrijk onderdeel van.

Teambegeleiding

Go Consult biedt begeleiding aan teams die ervaren dat ze moeite hebben met effectief functioneren. Samen met het team bespreekt ze de ervaringen in de samenwerking, stimuleert ze openheid en moedigt aan om met elkaar knelpunten en wensen te benoemen. Dit zorgt voor verlichting en een gevoel van stabiliteit onder de teamleden.

Door gebruik te maken van mentaliseringstechnieken moedigt Go Consult een creatieve en constructieve omgang aan met de verschillende perspectieven binnen het team.

Coaching en conflictbemiddeling

Go Consult treedt op als mediator en procesbegeleider bij conflicten en probleemsituaties.
Op individuele basis coacht zij managers en leidinggevenden in allerlei situaties.

Door gebruik te maken van mentaliseringstechnieken moedigt Go Consult een creatieve en constructieve omgang aan met de verschillende perspectieven binnen het team.