Leerprogramma’s

Go Consult deelt de visie en kennis van organisatieontwikkeling, samenwerking en procesbegeleiding door middel van leerprogramma’s.

Leergang ‘Werkend onder de oppervlakte…’

Met de uitgangspunten van de systeemtheorie onderzoeken we interactiepatronen en hoe mensen en organisatiedelen elkaar wederzijds be nvloeden, inclusief de gewenste en ongewenste effecten hiervan. Met behulp van begrippen uit de psychoanalyse verkennen we bewuste en onbewuste reactiepatronen van individuen en hun impact op leiderschap, samenwerking en veranderingsprocessen.

Deelnemers stellen een persoonlijke blauwdruk op om in kaart te brengen tegen welke uitdagingen ze in hun werk aanlopen. Vervolgens analyseren we zowel de bewuste als onbewuste reactiepatronen. De inzichten die hieruit voortkomen zijn verrijkend en kunnen zowel confronterend als bevrijdend zijn. Dit nieuwe perspectief stelt individuen in staat om hun sterke punten te ontdekken en positief toe te passen.

ART Aggression Replacement Training

ART (Aggression Replacement Training) is een trainingsprogramma ontwikkeld door de Stichting Werken met Goldstein, waarbij Go Consult fungeert als opleidingsinstituut. Peter Bleumer, medeoprichter van de Stichting Werken met Goldstein, is een gecertificeerde Master ART-trainer voor het Nederlandse taalgebied en speelt een belangrijke rol binnen deze organisatie. De stichting is een officieel geaccrediteerd trainingscentrum voor de ART-methode in Europa.

ART is specifiek ontworpen voor mensen met agressief gedrag. Het doel van deze methode is om deelnemers te leren hoe ze op een andere, constructieve manier kunnen reageren wanneer ze boos worden, in plaats van met agressie. Door het vergroten van zelfbeheersing en het stimuleren van prosociaal gedrag in situaties van boosheid, richt ART zich op het verminderen van agressief gedrag, het verbeteren van sociale vaardigheden en het effectief omgaan met sociale uitdagingen.

ART wordt toegepast in diverse contexten in Nederland, waaronder scholen, jeugdreclassering, HALT, jeugd-ggz en (forensische) jeugdzorginstellingen.

MBT, Mentalization-Based Treatment

MBT-Expertise is een door het AFNCCF (Anna Freud National Centre for Children and Families) erkend kenniscentrum en trainingsinstituut onder leiding van Dr. Dawn Bales en Drs. Peter Bleumer. Peter is (mede) oprichter van de stichting MBT-Expertise Nederland, partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centrum (AFC).

MBT-Expertise biedt (AFC-erkende) een MBT opleiding en diverse MBT trainingen aan, maar ook consultatie/ondersteuning bij het onderzoeken en de implementatie van verschillende toepassingen van MBT en mentaliseren in de samenleving. Zij zijn partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centre (AFC).

Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens, verlangens of intenties (mentale toestanden). Bij effectief mentaliseren kunnen we begrijpen wat er in onze mind omgaat, maar ook in die van een ander. Verschillende perspectieven naast elkaar kunnen zetten, helpt bij succesvolle interacties en relaties.

Bij veel psychische stoornissen zien we dat het mentaliserend vermogen verstoord is. Dit kan leiden tot problemen in het reguleren van emoties, impulscontrole problemen, identiteitsproblemen en problemen in relaties.

Supervisie

Supervisie is een individueel of groepsgericht leertraject waarbij volgens een bepaalde methode ingegaan wordt op de leervragen die iemand heeft om beter te kunnen functioneren. De kern van supervisie is het leren van ervaringen door middel van reflectie. Supervisie over mentaliseren volgens MBT, gaat dieper op zoek om denken, voelen en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen als professional.

“A river cuts through rock,
not because of its power,
but because of its persistence.”

Jim Watkins