Leergang ‘Werkend onder de oppervlakte…’

Met de uitgangspunten van de systeemtheorie onderzoeken we interactiepatronen en hoe mensen en organisatiedelen elkaar wederzijds beïnvloeden, inclusief de gewenste en ongewenste effecten hiervan. Met behulp van begrippen uit de psychoanalyse verkennen we bewuste en onbewuste reactiepatronen van individuen en hun impact op leiderschap, samenwerking en veranderingsprocessen.

Deelnemers stellen een persoonlijke blauwdruk op om in kaart te brengen tegen welke uitdagingen ze in hun werk aanlopen. Vervolgens analyseren we zowel de bewuste als onbewuste reactiepatronen. De inzichten die hieruit voortkomen zijn verrijkend en kunnen zowel confronterend als bevrijdend zijn. Dit nieuwe perspectief stelt individuen in staat om hun sterke punten te ontdekken en positief toe te passen.

Leerprogramma’s

Bekijk alle leerprogramma’s van GO Consult

Leergang ‘Werkend onder de oppervlakte…’

Verken reactiepatronen van individuen en de impact op samenwerken en veranderingen.

ART Aggression Replacement Training

Deelnemers leren op een andere, constructieve manier omgaan met agressief gedrag.

MBT, Mentalization-Based Treatment

Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit diverse kanten.

Supervisie

Individueel of groepsgericht leertraject om beter te kunnen functioneren.